Güven veren deneyim ve bilgi birikimi

Kazandıran stratejik süreç yönetimi

Yaratıcı ve etkili hukuk

ÇalışmaAlanlarımız

Avukat Sibel ÖZTÜRK AMACIMIZ; müvekkillerimize yaşadıkları hukuki sorunlar karşısında ulusal ve uluslararası hukuk standartlarında, hızlı ve güvenli şekilde, çözüm sürecini başlatmak, oluşması muhtemel sorunlar karşısında çözüm yolları oluşturarak kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktır.
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku’nu genel ve özel olarak iki başlık altında incelenebilir. Ceza Hukuku Genel kısmın konusunu ceza hukukuna hâkim olan ilkeler, suçun tanımı ve cezai sonuçlarına ilişkin kurallar...
Tazminat Davaları
Tazminat hukukunda sorumluluk hukuki bir sonuçtur. Ortada bir sözleşme yok ise sözleşme dışı sorumluluğa gidebilmek için ilk olarak kişinin kusuru olup olmamasına bakılmalıdır. Eğer kişi,...
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul hukuku kapsamına başta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davası (izale-yi şüyu), ecrimisil alacağına ilişkin...
Aile Hukuku
Aile Hukuku, aileye oluşturan kişilerin, karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile tanımını vermek gerekirse evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ve bunlara soybağı...

ADALET

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

HaberlerMakaleler